Σταθμοί με γραφεία παραλαβής JAPAN RAIL PASS Εκτύπωση
japan-rail-pass-offices

Σημείωση:
Οι υποδεικνυόμενες ώρες υπηρεσιών είναι για τις εργάσιμες μέρες. Οι ώρες ποικίλλουν μεταξύ των γραφείων στα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Μερικά κέντρα υπηρεσιών ταξιδιού είναι κλειστά κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου διακοπών. Τα γραφεία και οι ώρες υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγή ή αναστολή χωρίς ειδοποίηση.